Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta

  • Vesivarastotase vahvistui, kun sateet olivat yli neljänneksen normaalia runsaammat.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat nousivat lähipäässä 7-8 % ja lähimmät vuodet 10-15 % kuukauden takaisesta.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat yli 20 %. Polttoaineista hiilen hinnat nousivat noin 5 % kuukauden takaisesta ja öljyn hinta nousi hieman.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero kasvoi, mutta EPAD-tuotteiden (aluehintajohdannaisten) hinnat laskivat lähipäässä 0-10 %.


Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 61 % teholla pohjoismaissa, kun yksiköiden vuosihuollot ovat käynnissä. Huollossa on tällä hetkellä 3 yksikköä Ruotsissa ja Suomessa Loviisa2 16.9. asti.

Spot-kaupan hintataso on viime aikoina ollut korkea, kun vesitilanne on huono, ydinvoimaa huollossa ja tuulivoiman tuotanto pientä. Normaalia huonomman hydrologisen tilanteen takia hintaan vaikuttaa voimakkaasti päästöoikeuksien ja hiilen hinnan muutokset.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.