Sallilan Sähkölaitoksen perustamisesta tulee syyskuussa kuluneeksi 110 vuotta. Moni asia on matkan varrella muuttunut, yhtiö on kasvanut ja kehittynyt, nimikin vaihtunut. Pitkälle aikajanalle mahtuu niin yrityskauppoja, "sähkösotia" kuin myrskyjäkin sekä paljon, paljon muuta.

Taustakuva
1914

Alastarolaiset isännät päättävät lähikuntien miesten tukemina perustaa Loimijoen koskeen sähkötehtaan, josta saataisiin seudulle valoa ja voimaa. Sisällissota kuitenkin keskeyttää voimalaitoksen ja johtoverkon suunnittelun.

1920

Voimalaitoksen rakentaminen Vampulaan Sallilan ja Tamareen koskiin on suuri voimainponnistus. Betonia valetaan 13 tunnin työvuoroissa. Voimalaitoksen yhteyteen valmistuu mylly ja sahalaitos, joissa koskiosuuksien haltijat voivat jauhattaa viljansa ja sahata tukkinsa.

1921

Yhtiön nimeksi tulee kosken mukaan Sallilan Sähkölaitos.
Ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna valovirran tilaajia on 367 ja voimavirran tilaajia 142.

1929

Alastaron Osuuskaupalta ostetulle tontille valmistuu uusi kaksikerroksinen toimitalo, joka on kirkonkylän ensimmäinen kivitalo. Siellä ovat myös kylän ensimmäiset vesivessat.

1930

Lama koettelee kaikkia, myös sähköyhtiöitä. Sallila saa kuitenkin hyvän maineen työnantajana, koska ketään ei irtisanota, vaikkei töitä etenkään talvella juuri ole. ”Miehet istuivat varastolla ja pelasivat myllymattia”.

1939-1944

Sota-ajan säät ovat ankarat. Kuivuuden vuoksi Sallilan on ostettava 70 % jakelemastaan sähköstä.
Materiaalipula haittaa verkonrakennusta.
Sallila tukee rintamalle joutuneiden perheitä taloudellisesti.

1948

Kansanhuoltoministeriö ei enää säätele sähkön hintaa. Siirrytään perustariffijärjestelmään, jossa kiinteät kulut katetaan perusmaksuilla.

1951

Toimitusjohtajana aloittaa Sallilan patruunaksi kutsuttu Paavo Vatka. Sallila on aikaansaavan mutta omapäisen insinöörin komennossa seuraavat 30 vuotta.

1955

Jo ennen sotia suunniteltu voimalaitos valmistuu Loimijoen Vuolteen koskeen.

1958

Sallila laajenee Huittisiin ja Punkalaitumelle ostaessaan W. Rosenlew & Co:lta jakeluverkot. Kaupan myötä Sallilalle tulee 3500 uutta asiakasta.

1963

Loimijoen varresta hankitulle tontille nousee uusi toimitalo.
Katuvalaistus tulee osaksi sähkölaitoksen toimenkuvaa.

1965

Kaiken ostosähkön toimittajaksi tulee Nokia Oy. Pieni määrä sähköstä tulee myös Rutavalta Harakan mylly ja saha Oy:ltä. Omien laitosten osuus sähkönmyynnistä on enää 20 %.
Ydinvoima tekee tuloaan Suomeen ja huomataan, että verkkoon tarvitaan peruskuormaa, koska voimalaa ajettaisiin vakioteholla. Yösähkötariffi tulee voimaan.

1966

Valtavat tulvat katkovat tiet alueen jokivarsilla vapun aikaan. Pahin tilanne on Alastarolla, jossa Loimijoki vie mennessään sillat, ladot ja tukkikasat. Voimalaitosten rakenteita ja laitteistoja rikkoutuu.

1967

Yhtiö rakennuttaa Tyrvään Houhajärvelle lomakylän työntekijöilleen. Lomasallilassa työntekijät viettävät vapaa-aikaa perheineen. Siellä pidetään myös monenlaisia tilaisuuksia henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.

1970

Sähkölämmitys alkaa yleistyä, kun öljyn hinta nousee. Vuoden lopussa Sallilalla on jo toistatuhatta sähkölämmityssopimusta.

1974

Sähkömittarit on tähän saakka luettu neljästi vuodessa. Nyt siirrytään arviolaskutukseen, ja mittarinluku kerran vuodessa riittää.
Vuonna 1921 perustetusta Ypäjän kunnan sähkölaitoksesta tulee osa Sallilaa. 1200 asiakasta lisää.
Sallilaan tulee ensimmäinen pientietokoneella varustettu kaukokäyttölaitteisto.

1981

Mauri Törmästä tulee Sallilan pitkäaikainen toimitusjohtaja, joka luotsaa yhtiön ”sähkösotien” ja monenlaisten uudistusten läpi.

1983

Siirrytään sähkömittareiden itseluentaan.

1985

Tietokoneet tulevat avuksi verkostolaskentaan ja suunnitteluun. Konttoritöihin on tullut reikäkorteilla toimiva atk-laite jo 1975.

1987

Sallila kilpailee Lounais-Suomen Sähkön kanssa Vesikosken Sähkölaitoksen omistuksesta. LSS yrittää vallata myös Sallilan. Tukkusähkön toimittaja Nokia ostaa Sallilan osakkeita ja valtausyritykset loppuvat.
Vesikosken Sähkölaitos fuusioituu Sallilaan 1989, asiakkaita 5500 lisää.

1989

Sallila täyttää 75 vuotta. Sähkönmyynti on 235 GWh, asiakkaita on lähes 20 000 ja liikevaihto 77 miljoonaa markkaa.

1990

Sallilasta tulee Nelivoiman osakas. Muut osakkaat ovat Köyliön-Säkylän Sähkö, Kokemäen Sähkö, Paneliankosken Voima ja Lammaisten Sähkö. Yhtiö hankkii osakkailleen sähkön. Yhteinen valvomo on Paneliassa, jonne Sallilankin verkon päivystys siirtyy.
Valtaajia vastaan pyritään suojautumaan perustamalla joulukuussa Satapirkan Sähkö, johon tulee mukaan lisää pieniä sähköyhtiöitä. Yhteistyöyhtiö omistaa puolet jokaisen yhtiön osakkeista.

1994

Sähkösota leimahtaa uudelleen, kun Nokia luopuu sähköbisneksestä ja myy Sallilan osakkeet Lounais-Suomen Sähkölle. LSS haalii Sallilan ja muiden Satapirkan Sähkön yhtiöiden osakkeita, mutta ei onnistu saamaan enemmistöä mistään yhtiöstä. Kunnat nousevat avainasemaan: ne pysyvät paikallisten yhtiöiden takana ja myyvät osakkeita vain Satapirkalle.
Valtion budjettivajetta päätetään paikata sähköverolla, jota sähköyhtiöt velvoitetaan keräämään kuluttajilta ja tilittämään valtiolle.

1995

Uusi sähkömarkkinalaki astuu voimaan: sähkönsä saa ostaa keneltä vain. Aluksi tämä koskee suurasiakkaita, 1997 laajenee pienasiakkaisiin.

2001

Pyryn ja Janikan päivän myrskyt katkovat sähköjä laajasti. Muiden yhtiöiden alueilla katkot kestävät jopa 5-7 päivää. Sallilassa asentajat näyttävät kyntensä, eikä kukaan joudu olemaan sähköttä yli 12 tuntia.

2003

Sallilan Sähkölaitos nimenä jää historiaan. Sallila Energia kuvaa laajentunutta toimialaa. Ahti Hammarin 1960-luvulla muotoilema salamaratas jää käyttöön uuteen logoon.

2007

Sallila yhtiöitetään. Emoyhtiöksi tulee myyntiyhtiö eli Sallila Energia, tytäryhtiöiksi Sallila Sähkönsiirto ja Sallila Sähköasennus.

2010

Sallila Sähkönsiirto ostaa tasaosuuksin Valkeakosken Energian kanssa Forssan Verkkopalvelut. Mauri Törmä jää eläkkeelle, ja toimitusjohtajana aloittaa Janne Vettervik.

2011

Sallila Energia ja Valkeakosken Energia ostavat yhdessä Forssan kaupungin sähköyhtiön, joka oli myyty Vapolle 1999. Uusi yhtiö saa takaisin vanhan nimensä eli Forssan Energia.

Sallilan uusi liikemerkki otetaan käyttöön.

2011

Tapani-myrsky aiheuttaa pitkiä sähkökatkoja, joita seuraavat lakimuutokset velvoittavat siirtoyhtiöt rakentamaan säävarmaa verkkoa.

2013

Vuoden loppuun mennessä kaikille kuluttajille on asennettu etäluettava sähkömittari.
Joulukuussa Seija-myrsky katkoo sähköjä lähes koko verkkoalueella. Kovin tuuli on Huittisten suunnalla. Pahimmillaan sähköttä on 4300 asiakasta.

2014

Satavuotiasta Sallilaa juhlitaan monin tavoin vuoden mittaan: Raija Kouri kirjoittaa ansiokkaan historiikin. Luontoon ja ympäristöön liittyvää toimintaa palkitaan Luontostipendein. Yhteistyökumppaneille järjestetään kutsutilaisuus, ja runsain mitoin asiakkaita saadaan vieraaksi Sallilaan Energiapäivänä lokakuussa.

2015

Toimitusjohtajaksi siirtyy konsernin sisältä verkkojohtaja Olli Eskola.

2016

Sallila ostaa Valkeakosken Energian osuuden Forssan Energiasta, josta tulee Sallilan tytäryhtiö.

Sallila rakentaa Loimaalle 700 KW:n aurinkovoimalaitoksen.

2018

Olli Eskolan eläköidyttyä toimitusjohtajana aloittaa Tarja Heinonen.

2020

Toimintansa aloittaa Sallila Energiapalvelut, joka tuottaa valvomo-, mittaus- ja ICT-palveluja omistajilleen ja muille energiayhtiöille.
Sallila Sähköasennus sulautuu osaksi Lounais-Suomessa sähkö- ja tietoliikennealan palveluita tuottavaa Vertek Oy:tä.

2024

Sallila Energia -konserni koostuu emoyhtiöstä ja kolmesta tytäryhtiöstä.
Sallilan ja Vuolteen koskiin rakennetut vesivoimalaitokset toimivat edelleen, mutta niiden osuus on kutistunut pariin prosenttiin Sallilan myymästä sähköstä.