Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta

  • Vesivarastotilanne Pohjoismaissa on parantunut kohtalaisesti viimeisen kuukauden aikana johtuen sateista ja lumien sulamisesta Norjassa.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa oli muutosta lähipäässä noin -10 % kuukauden takaisesta. Ensi vuoden tuotteen hinta laski runsaan 2 %.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat kuukaudessa noin 4 %. Hiilen hinnat laskivat yli 10 %, samoin öljyn hinta laski noin 10 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero kasvoi, ja myös EPAD-tuotteiden hinnat nousivat lähipäässä lähes 20 %.

Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 90 % teholla. Olkiluodon huollot on tehty. Spot-hintaa heiluttelee tuulivoiman tuotannon määrä sekä kulutuksen vaihtelu lämpötilan vaihdellessa.

Spot-kaupan hintataso heilui 9-59 € välillä Suomessa viimeisen neljän viikon aikana vuorokausikeskihintana tarkastellen. Keskiarvohintaa on pitänyt alhaalla kohtalainen vesivoiman tuotanto.

Vastuuvapaus

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.