Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta

  • Vesivarastotase heikkeni kuukauden takaisesta sateiden ollessa vain noin 60 % ajankohdan normaalista.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat nousivat lähipäässä 6-15 % kuukauden takaisesta. Ensi vuoden tuotteen hinta nousi lähes 13 %.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat kuukaudessa reilun neljänneksen. Polttoaineista hiilen hinnat laskivat 8-10 % ja öljyn hinta reilut 20 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero pieneni ja EPAD-tuotteiden hinnat laskivat lähipäässä 22-30 %.

Ydinvoima käy tällä hetkellä käytännössä täydellä teholla pohjoismaissa, kun yksiköiden vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Spot-hintaa heiluttelee tuulivoiman tuotannon määrä sekä kulutuksen vaihtelu lämpötilan vaihdellessa.

Spot-kaupan hintataso heilui 40-74 € välillä Suomessa marraskuun aikana vuorokausikeskihintana tarkastellen. Normaalia huonomman hydrologisen tilanteen takia vesivoiman tuottajilla on tuotanto hyvin hallinnassa ja voivat halutessaan säästää vettä talvelle hinnalla ohjaamalla.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.