Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta

  • Vesivarastotase heikkeni kuukauden takaisesta, kun sateet olivat lähes neljänneksen ajankohdan normaalia vähäisemmät.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa oli muutosta lähipäässä -2 - +5 % kuukauden takaisesta. Ensi vuoden tuotteen hinta laski vajaat 2 %.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat kuukaudessa yli 10 %. Hiilen hinnat laskivat 1-4 %, mutta öljyn hinta nousi lähes 20 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero kasvoi, mutta EPAD-tuotteiden hinnat laskivat lähipäässä jopa reilut 30 %.

Ydinvoima käy tällä hetkellä 97 % teholla, kun yksi ruotsalainen yksikkö käy puolella teholla toukokuun alkuun asti. Spot-hintaa heiluttelee tuulivoiman tuotannon määrä sekä kulutuksen vaihtelu lämpötilan vaihdellessa.

Spot-kaupan hintataso heilui 22-79 € välillä Suomessa viime kuun aikana vuorokausikeskihintana tarkastellen. Vesivoiman tuottajien tuotantointo on hieman kasvanut, kun loppuvuoden hintanäkymät näyttävät tämän hetken hintaa alemmilta.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.