Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta

  • Vesivarastotilanne Pohjoismaissa on selvästi huonontunut kuluneen kevään aikana. Toisaalta Norjassa on runsaasti lunta, jonka äkillinen sulaminen voi purkautua tulvina, eikä sitä saada hyödynnettyä sähköntuotannossa.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat ovat pysyneet alhaisina, pientä nousua on ollut viime viikolla. Suomen aluehinnat ovat pysyneet korkealla.
  • Öljyn hinta on noussut selvästi kevään alhaisista hinnoista. Tällä hetkellä öljyn hinta (Brent) on noin 42 USD/barreli. Samoin päästöoikeuden hinta on noussut, ollen nyt noin 23 Eur/tCo2.
  • Spot-hinnassa systeemihinta on ollut erittäin alhainen, noin 3-4 Eur/MW. Suomen aluehintaero taas on ollut erittäin korkea, yli 20 Eur/MWh.

Ydinvoima käy tällä hetkellä 52 % teholla. Osassa ydinvoimaloita on menossa vuosihuollot.

Tuulivoiman tuotanto on edelleen ollut ennustettua suurempaa. Viime viikolla Suomen tuulituotannon keskiteho oli noin 650 MW.

Tässä katsauksessa on esitetty ainoastaan Sallila Energian näkemyksiä eivätkä ne ole tulevaisuutta koskevia vakuutuksia. Sallila Energia Oy tai sen henkilökunta eivät vastaa näiden näkemysten perusteella tehtyjen kauppojen mahdollisista tappioista.