Varsinainen yhtiökokous 6.6.2023

Sallila Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 6.6.2023 yhtiön pääkonttorilla Alastarolla.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tämä on Sallila

Sallila Energia-konserniin kuuluvat emoyhtiö Sallila Energia Oy ja sen tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy, Forssan Energia Oy sekä Sallila Energiapalvelut Oy.

Tarjoamme nyt ja tulevaisuuden muutoksissa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle luotettavia palveluita ja luotettavaa sähkönjakelua.

Osakemäärä on 59200 ja jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Hallinnoinnista

Sallilan hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Sallila-konsernin hallinnosta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Sallilalla on lisäksi nimitysvaliokunta, joka valmistelee ja esittelee ehdotukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä, valittavista jäsenistä sekä palkitsemisesta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniksi.

Sallila Energia Oy noudattaa hallinnointijärjestelmää, joka on kuvattu hallinnointikoodissa 2021, päivitetty 2024. Hallinnointikoodi on yhtiön hallintoneuvoston käsittelemä ja hyväksymä.

Katso esitys hallinnointikoodista

Sallila Energian hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 16 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Ari Mahlamäki.

Sallila Energian hallitus

Sanna Metsänranta, puheenjohtaja
Janne Lehtimäki, varapuheenjohtaja
Petri Antila
Sari Ponkala
Tommi Setälä
Pasi Mäkelä