5.5.2020

Vuolteen voimalaitoksella kunnostetaan patoa

Vuolteen voimalaitoksen yläveden pinta on alhaalla padon kunnostustöiden vuoksi. Vaikutus ulottuu yläjuoksulla Hirvikoskelle ja Kojonperään asti.

Tilanne johtuu osittain talven poikkeavista tulvista, mutta myös normaalista padon kunnostuksesta. Työt pyritään saamaan valmiiksi tiistain ja keskiviikon aikana, ja sen jälkeen veden pinta alkaa nousta.

Asiasta on sovittu etukäteen ELY-keskuksen ja yläjuoksun padonhoitajien kesken.