30.1.2024

Verkkopalveluhinnat muuttuvat 1.3.

Sallila Sähkönsiirto Oy korottaa sähkön verkkopalvelumaksuja keskimäärin 7,7 % maaliskuun 2024 alusta lähtien.
Korotus kohdistuu pääasiassa perusmaksuihin ja osin tehomaksuihin. Korotus vaihtelee tyyppikäyttäjittäin ja on 7,0 %:n ja 7,9 %:n välissä. Korotusten jälkeenkin alueen keskimääräiset siirtohinnat sijoittuvat valtakunnallisesti keskitason vaiheille.

Edellinen korotus siirtohintoihin tehtiin kolme ja puoli vuotta sitten. Hinnankorotusten taustalla ovat yleinen investointikustannusten nousu ja Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkkoon kohdistunut hajautetun tuotannon voimakkaan kasvun vaatimat verkon vahvistamistoimet. Energiamurroksen myötä muuttuva jakeluverkko vaatii myös jatkuvaa kehittämistä, ylläpitoa ja investointeja.

Toimitusvarman verkon rakentamisessa Sallila Sähkönsiirto on edennyt 67 % kaapelointiasteeseen. Samalla toimitusvarmuutta parannetaan edelleen jakeluverkkoon tehtävillä lisäinvestoinneilla. Esimerkiksi mittarointiprojektin yhteydessä vaihdettavat uudet mittarit mahdollistavat entistä paremman ja nopeamman pienjännitevikojen paikallistamisen.

Sallila Sähkönsiirto Oy huomioi toiminnassaan toiminta-alueensa ja sen toimijat noudattaen maltillista hinnankorotuslinjausta. Tästä kertoo myös Energiaviraston määräämän valvontamallin mukainen jakeluverkosta saatavan tuoton alijäämäisyys. Kuluneen valvontajakson aikana Sallila Sähkönsiirrolla olisi ollut mahdollisuus periä enemmänkin verkkopalvelumaksua.

Hintojen korotuksesta on lähetetty tiedote suoraan asiakkaille. Vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin on koottu verkkosivuille sallilasahkonsiirto.fi/ukk.