31.10.2022

Väliaikaisia tukikeinoja kotitalouksille

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea tilanteensa helpottamiseksi, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen ja suuren sähkön kulutuksen johdosta erittäin korkeita alkuvuodesta. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden verkkopalvelulaskuja.

Kotitalous olisi verovuonna 2023 oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittäisi 2 000 euroa.

Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, voivat hakea Kelalta väliaikaista sähkötukea.

Selvitä mahdollisuutesi saada verottajan myöntämää sähkövähennystä (www.vero.fi).

Ellet pysty hyödyntämään sähkövähennystä täysimääräisesti, selvitä mahdollisuutesi Kelan maksamaan sähkötukeen (www.kela.fi).

Selvitä myös mahdollisuutesi erilaisiin asumisen tukimuotoihin (yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki -> www.kela.fi , laskurit https://www.kela.fi/laskurit)