2.8.2022

Sallila Sähkönsiirto Oy varautuu mahdolliseen tehopulaan

Sallila Sähkönsiirto Oy on kesän aikana päivittänyt ohjeistustaan tilanteessa, jossa Suomessa sähkön kulutus uhkaa kasvaa suuremmaksi kuin käytettävissä oleva tuotanto ja siirto ulkomailta.

Työ- ja Elinkeinoministeriö on yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa laatinut ohjeistuksen, jota kaikki Suomen jakeluverkkoyhtiöt noudattavat. Tilanne, jossa sähkön säännöstelyyn voidaan joutua muodostuu kun kulutus ylittää tuotannon. Tällainen tilanne voi syntyä äkillisesti jonkin vian seurauksena, jolloin jakeluverkkoon sijoitetut suojaavat releet ohjaavat automaattisesti kuormia pois.

Todennäköisempi tilanne syntyy kun tuotantoennusteet eivät kohtaa kulutusennusteiden kanssa. Tällöin aikajänne säännöstelyn alkamiseen on tunteja. Kyseisessä tilanteessa Työ- ja Elinkeinoministeriö yhdessä Fingridin kanssa vastaavat valtakunnallisesti tiedottamisesta.

Tällöin on kyse sähköpulasta eli vakavasta tehopulasta.

Sähköpula on jaettu kolmiportaiseksi. Ensimmäinen on "sähköpula mahdollinen", jolloin Fingrid varautuu suojaamaan verkkoa omilla häiriöreserveillään. "Sähköpulan riski suuri" syntyy kun Fingrid on joutunut ottamaan häiriöreserveitään käyttöön.

Sähköpulan riski suuri -tilanteessa jakeluverkkoyhtiöt saavat käskyn varautua "Sähköpulaan". Sähköpula -tilanteessa verkkoyhtiön tulee hallitusti ohjata kuormitusta noin 10% pienemmälle. Tällöin eri sähköasemilta avataan vuoron perään katkaisijoita, joiden perässä ei ole yhteiskunnallisesti merkittäviä kuormia. Eli jakeluverkossa tehdään hallittuja sähkökatkoja. Kerrallaan sähkökatko kestää noin 1,5 tuntia. Sallilan verkkoalue on jaettu päiväaikaan kuuteen katkoryhmään, joista kerrallaan voi olla käytössä maksimissaan kaksi katkoryhmää.

Sähköpula tilanteissa kannattaa pysyä rauhallisina ja seurata viestimistä tulevaa ohjeistusta.