9.4.2020

Sallila myöntää maksuhelpotuksia tukeakseen asiakkaitaan pandemian aikana

Covid19 -pandemia vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan ja sen talouteen ja siksi on todennäköistä, että monella sektorilla maksukyky heikkenee. Sallila Energia Oy ja Sallila Sähkönsiirto Oy ovat jo aiemmin pandemian alkuvaiheessa tiedottaneet haluavansa omalta osaltaan tukea haasteellisena aikana asiakkaitaan tarjoamalla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille mahdollisuuden sähkölaskujen maksuaikojen pidentämiseen ilman ylimääräisiä kuluja. Tarjottu mahdollisuus koskee sekä siirto- että myyntilaskutusta ja niitä laskuja, joille on tehty maksupäivän siirtopyyntö 26.3.-30.6.2020. Laskujen maksusuunnitelmasta voi sopia asiakaspalvelumme kanssa ottamalla yhteyttä ennen laskun eräpäivää.

Sallila Sähkönsiirto Oy ilmoitti helmikuussa nostavansa siirtohintoja keskimäärin noin 6,5 % huhtikuusta alkaen. Vallitsevan tilanteen takia siirtohintojen nostoa siirretään kuitenkin puolella vuodella eteenpäin, jolloin ne tulevat voimaan alkuperäisestä poiketen vasta lokakuun alussa. Jakeluverkkoalueemme on pääosin maaseutuverkkoa, jossa suuntauksena on sähkönkäytön väheneminen. Jakeluverkon tulee siitä huolimatta täyttää kriittisen yhteiskunnan säävarman verkon vaatimukset asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Investoimme sähköverkkoon suunnitellun mukaisesti pandemiasta huolimatta. Työllistämme samalla aluetta ja pyrimme siten vaikuttamaan suotuisasti alueen hyvinvointiin ja sen säilymiseen.

Monet sähköyhtiöt ovat tehneet toimenpiteitä helpottaakseen pandemian vaikeuttamaa arkea. Osassa määräaikaiset siirtohintojen alennukset koskevat siirron energiamaksuja ja osassa siirron perusmaksuja. Sallila Sähkönsiirron hinnankorotuksen viivästyttäminen koskee sekä perusmaksuja että siirtomaksuja puolen vuoden ajalta. Viivästyksen ja maksuaikojen pidentämisen yhteenlaskettuja taloudellisia vaikutuksia yhtiölle on vaikea arvioida. Edellä esitetyillä toimenpiteillä haluamme kuitenkin osallistua alueellisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseen myös vaikeina aikoina.