29.5.2020

Sallila Energia Oy:n yhtiökokous

Sallila Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 yhtiön pääkonttorilla (Loimijoentie 65, Alastaro).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osake­pääoman korottamisesta uusmerkinnällä: Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 266.400 eurolla laskemalla liikkeelle enintään 29.600 uutta osaketta. Osakkeen­omistajilla on oikeus merkitä osakkeet samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Osakkeen merkintähinnasta päättää hallitus. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoit­tauduttava viimeistään perjantaina 29.5.2020 klo 14.00 sähköpostitse sallila.energia@sallila.fi tai puhelimitse Hanna Suvitielle 02 764 3291.

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen esitys osakepääoman korottamisesta ovat osakkeenomistajien saatavilla 29.5.2020 alkaen. Asiakirjapyynnöt voi tehdä joko sähköpostitse sallila.energia@sallila.fi tai puhelimitse 02 764 3291.

Kokousjärjestelyissä huomioimme koronapandemian, kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä eikä kokouksessa järjestetä tarjoilua.