28.11.2019

Sallila Energia mukana Puhurin Hankilan tuulipuistossa

Sallila Energia on mukana tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:ssä, joka kehittää ja rakentaa tuulivoimapuistoja ja tuottaa omistajilleen sähköä tuulivoimalla. Puhuri Oy on tehnyt päätöksen Hankilan tuulipuiston rakentamisesta. Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan alueelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan lähes kaavan sallima maksimi 250 metriä, sekä sähköasema. Investoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Puhuri Oy:n toimitusjohtajan Antti Vilkunan mukaan Hankilan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee Puhurin omilla ja Haapaveden kaupungin omistamilla mailla, jotka ovat osittain käytöstä poistettuja turvesoita.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.

Hankilan hanke oli yksi seitsemästä hankkeesta, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla toteutetun uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksessa. Puhuri aloitti jo kesällä Parhan tuulivoimapuiston rakentamisen Pyhäjoelle. Myös Parha saa tuotantotukea kilpailutuksen tuloksena. Saatavalla tuella on vain riskitasoa vähentävä vaikutus, tuki ei vaikuttanut hankkeiden kannattavuuslaskelmiin.

Hankilan tuulipuiston lisäksi Sallilalla on osuuksia Parhalahden, Kopsan ja Haminan Mäkelänkankaan tuulipuistoissa. Hankkeiden valmistuttua on tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus Sallilan koko sähkönmyynnistä noin 8 %.