22.6.2023

Sähkömittareiden vaihdot ovat alkaneet Sallilassa

Sähkömittareiden luenta uudistuu uuden asetuksen myötä. Uudet mittarit tallentavat lukemat 15 minuutin välein, mikä tarkentaa asiakkaiden energiankulutus- ja tuottotietoja. Uudet mittarit myös mahdollistavat tarkemman tiedon keruun erilaisissa häiriö- ja vikatapauksissa. Tämä tuo uutta älyä pienjänniteverkon valvontaan tulevaisuudessa.

Uusien sähkömittareiden vaihto on Sallilassa jo alkanut. Ensi vaiheessa uusi mittari on asennettu tilanteissa, joissa mittarin vaihto on ollut välttämätöntä esim. luentaongelmien vuoksi. Näissä tapauksissa ongelman korjaamiseksi joudutaan yleensä vaihtamaan mittari samalla alueella useammasta kohteesta, jotta luenta radioverkkoa pitkin saadaan toimimaan.

Uudet mittarit on asennettu myös uusia pientuotantokohteita mittaroitaessa. Näissäkin tilanteissa voidaan joutua vaihtamaan mittari samalla kertaa myös lähialueen kohteisiin.

Laajemmin mittareiden vaihto alkaa loppukesällä. Ensimmäisessä vaiheessa ovat vuorossa Loimaalla Suopellon, Myllykylän ja Mäenpään alueet sekä Huittisissa Takkula, Untonmäki ja Lauha. Näiden alueiden mittarit vaihdetaan syksyn kuluessa.

Kaikkiaan Sallila Sähkönsiirron jakelualueella on vaihdettavia mittareita yli 23 000. Mittarien vaihdon toteuttaa Vertek Oy. Asentajat liikkuvat autoilla, joissa on mittarien vaihdosta kertovat teippaukset sekä Sallilan logo.

Sallilan Online-palvelussa ei toistaiseksi näy sähkönkulutustietoja ajalta, jolloin kohteessa on ollut uusi mittari. Järjestelmäntoimittaja pyrkii korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Sähkönkulutusta myös näissä kohteissa voi seurata Fingridin tarjoamassa Datahub-palvelussa osoitteessa oma.datahub.fi.

Mittarivalmistaja Aidonin lukuohjeet Sallilassa asennettaville mittareille:
Aidon 6511 yksivaihemittari
Aidon 7534 kolmivaihemittari