14.9.2022

Sähkömarkkinatilanteesta tulevana talvikautena

Sallila Yhtiöiden asiakkaat ovat ottaneet huolestuneina yhteyttä tulevan talven sähkömarkkinatilanteesta ja mahdollisista sähkönjakelun keskeytyksistä.

Sähkön markkinahinnat ovat pitkään olleet korkeita ja tilanne on varsin huolestuttava asiakkaille, joiden määräaikainen sähkön myyntisopimus päättyy syksyn tai talven aikana tai joilla ei ole ollenkaan määräaikaista sopimusta, vaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Suurella osalla asiakkaistamme on kuitenkin määräaikainen sopimus, jonka ansiosta hinnat säilyvät vakaina.

Olkiluoto 3:n käynnistymisellä on merkittävä vaikutus niin sähkön hintoihin, kuin sähkön riittävyyteen. Tämän hetken tiedon mukaan Olkiluoto 3:n tilanne näyttää hyvältä ja käyttöönotto etenee vakauttaen omalta osaltaan sähkömarkkinoita ja hintoja, vaikkakin käyttöönoton aikataulu on venynyt. On hyvä myös huomioida, että sähkön myyntihinnan nousu kohdentuu kulutetun energian kustannuksiin, ja siksi energian järkevä käyttö ja säästötoimet ovat tärkeitä. Suomen hallituksen määräämän arvonlisäveroalennuksen osalta odotamme ohjeistusta ja toimimme niiden mukaan.

Eri medioista saadaan lukea myös sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Sallila Sähkönsiirto Oy saa mahdollisessa sähköpulassa määräykset Fingridiltä ja Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Sähköpulamenettely on jaettu kolmiportaiseksi. Ensimmäinen on "sähköpula mahdollinen", jolloin Fingrid varautuu suojaamaan verkkoa omilla häiriöreserveillään. "Sähköpulan riski suuri" syntyy, kun Fingrid on joutunut ottamaan häiriöreserviään käyttöön.

Mikäli sähköpulatilanteesta tulee todellinen, jakeluverkkoyhtiön velvollisuus on ohjata kuormitustaan hallitusti alas ennalta tekemänsä suunnitelman mukaan. Koko jakelualue ei ole sähkötön, vaan sähkökatkot ovat kiertäviä. Huomioitavaa on myös se, että sähkönjakelukeskeytykset ovat viimesijaisia toimia, joihin ryhdytään. Aikataulu ilmoitusten osalta on kuitenkin valitettavan lyhyt ja erityisesti säännöstelyn aloittamisen osalta on kyse enää minuuteista. Ennakkovaroituksista Sallila Sähkönsiirto Oy tiedottaa kotisivuillaan ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa. Jos sähkönjakelun keskeytyksiin joudutaan, pyritään sähkökatko pitämään kerrallaan ja alueittain korkeintaan kahden tunnin pituisena.

Sähköpulatilanteessa kannattaa pysyä rauhallisena ja seurata tiedotusta. Sähköverkon keskeytystilanteen voi tarkistaa Sallilan kotisivujen kautta kohdasta "Jakeluverkon tila". Kartalle kirjataan tiedoteteksti sähköpulatilanteesta. On hyvä huomata, että sähköverkossa saattaa ilmetä myös normaaliaikana yllättävä vikatilanne, jonka korjaaminen kestää muutaman tunnin ja jonka aikana sähkönjakelu on keskeytynyt.

Sähkön riittävyyden ja korkeiden sähkön myyntihintojen takia Sallila Yhtiöt on päivittänyt myös energiansäästövinkkejä kotisivullaan. Vinkkeihin kannattaa tutustua, ne löytyvät osoitteesta https://sallilaenergia.fi/energiansaasto/. Sivustolta pääsee ohjautumaan myös Motivan sivustolle, mistä energian säästövinkkejä löytyy lisää.

Sallila Energian verkkosivuilta voi myös kirjautua Online-palveluun, jonka kautta voi seurata omaa sähkönkulutustaan tarkemmin, jolloin oma säästötarve on helpompi ymmärtää. Viime helmikuussa valtakunnallisesti käyttöönotettu Datahub tarjoaa myös mahdollisuuden oman kulutuksen seurantaan paikkakunnasta ja jakeluverkosta riippumatta. Datahubiin voi kirjautua pankkitunnuksilla osoitteessa oma.datahub.fi.

Kulutusseurantamahdollisuuden lisäksi sähkölaskuja on helpompi hallita, jos laskutusväliä lyhennetään. Sallilassa tavoitteena on muuttaa laskutus kuukauden välein tapahtuvaksi pääosalle asiakkaistamme loppuvuoden aikana.

Sallila Yhtiöt tiedottaa talven aikana asiakkaitaan sähkömarkkinatilanteesta pääsääntöisesti kotisivujen ajankohtaisuutisissa.

Lisätiedot Tarja Heinonen, puh. 044 500 5192, tarja.heinonen@sallila.fi