7.7.2021

Hotelleja hyönteisille

Sallila Sähkönsiirto kiinnittää omistamiensa 110 kV sähkölinjojen pylväsrakenteisiin hyönteishotelleja. Hotelleja tulee tällä erää yhteensä noin 30 Loimaalle ja Huittisiin. Luonnonvaraisten pölyttäjien määrä on vähentynyt voimakkaasti muun muassa elinympäristöjen katoamisen vuoksi. Hyönteishotelleilla tarjotaan pölyttäjille pesintäpaikkoja.