23.2.2024

Forssan Energia Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen Sallila Energia Oy:öön

Sallila Energia Oy suunnittelee yhdistävänsä tytäryhtiö Forssan Energia Oy:n liiketoiminnot Sallila Energia Oy:öön. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa kokonaissulautumisella, jonka on suunniteltu toteutuvan 30.6.2024.

Kyseessä on konsernin sisäinen järjestely, jonka tavoitteena on selkeyttää konsernirakennetta, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja ja näiden toimien avulla saavuttaa liiketoiminnallisia hyötyjä. Sulautumisella ei ole henkilöstövaikutuksia.

Kaikki Forssan Energia Oy:n asiakas- ja muut sopimukset ja niihin perustuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät sulautumisessa Sallila Energia Oy:lle ja asiakkaat saavat sähkönsä jatkossakin samasta konsernista. Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä.

Forssan Energia Oy tiedottaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sulautumisprosessin etenemisestä ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä tarkemmin lähempänä sulautumisen suunniteltua täytäntöönpanopäivää.

Sallila Energia Oy on paikallinen energiayhtiö, jonka päätoimialue sijoittuu Ypäjältä Huittisiin. Sallila Energia Oy on perustettu jo vuonna 1914.

**

Sallila Energia Oy is planning to merge Forssan Energia Oy's business into Sallila Energia Oy. The companies have registered the merger plan with the Trade Register. The merger is planned to be completed on 30 June 2024.

This is an intra-group arrangement aimed at clarifying the group structure, harmonizing and streamlining operations and achieving business benefits through these activities. The merger has no impact on personnel.

All Forssan Energia Oy's agreements and the rights and obligations based on them will be transferred in the merger to Sallila Energia Oy and electricity will continue to be sold from the same group of companies.

Forssan Energia Oy will inform its customers and partners of the progress of the merger process and the related practical arrangements in more detail closer to the planned completion date of the merger.

Sallila Energia Oy is a local company operating in the area from Ypäjä to Huittinen with a long history since 1914.