10.1.2023

Energianyrkin tiedotteet sähköpulasta

Satakunnan alueelle on koottu energiaverkkojen mahdollisia säännöstelyjä ja häiriötilanteita ajatellen maakunnan kattava sähköverkkoyhtiöiden, Fingridin ja aluehallinnon toimijoiden, sekä kuntien ja keskeisimpien sidosryhmien yhteinen vuorovaikutusryhmä (energianyrkki). Tässä yhteistyöryhmässä mukana toimii myös Sallila Sähkönsiirto Oy. Ryhmä on laatinut oheiset sähköpulaan liittyvät tiedotteet kotitalouksille ja yrityksille. Samat tiedot ovat ajankohtaisia myös muille maakunnille, joiden alueella Sallila Sähkönsiirto toimii.

Sähköpulatilannetta edeltävästä tiedotuksesta on keskusteltu paljon ja laajasti. Ryhmä suosittelee lataamaan Fingridin tuntihinta-sovelluksen, jota kautta saa tietoa mahdollisen sähköpulatilanteen todennäköisyydestä ja syntymisestä. Sovelluksen voi ladata: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pilottihankkeita/tuntihinta-sovellus/

Tiedote kotitalouksille

Tiedote yrityksille