SE-Talviturva on tuote, jossa sähkön hinta on kiinteä talviaikana 1.12.- 28.2. ja muina kuukausina hinta määräytyy tuntikohtaisesti pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittaman Suomen hinta-alueen tuntihinnan mukaan. SPOT -ajan hinta vaihtelee siis tunneittain ja asiakkaan maksama hinta perustuu aina kunkin tunnin toteutuneeseen pörssihintaan sekä käyttöpaikan tuntikohtaiseen sähkönkulutukseen. Talviajan kiinteä hinta puolestaan takaa sen, että sähkön hinta pysyy vakaana kylminä talvikuukausina. Talviajan hinta ilmoitetaan Sallila Energian sivuilla www.sallila.fi viimeistään edeltävän kesäkuun 30 päivänä.

Ominaisuuksiensa puolesta tuote soveltuu hyvin niille kuluttaja- ja yritysasiakkaille, jotka haluavat ostaa markkinahintaista sähköä, mutta toisaalta varmistaa talviaikaisen sähkönsä kiinteän hinnan. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Talviturva on tarkoitettu kohteisiin, joissa vuosikulutus on alle 50 000 kWh. Tuotteen käyttö edellyttää etäluettavaa mittalaitetta.