Kaaviossa esitetään Sallila Energian Suomessa vuonna 2019 myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen eri energialähteiden keskimääräinen jakauma.

Keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt sähköntuotannon energialähdejakauman mukaisesti ovat 236,08 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,34 mg/kWh.

Alkuperätakuu

Noudatamme lakia sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Uusiutuviin tuotantomuotoihin perustuvien sopimustemme sähkön alkuperä voidaan jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Sallila Energian SE-Loimieko ja SE-Aurinko -sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla.